Bilişim Hemşireliği
 
 
 
 
 
Hemşirelik Bilişimi Çalışmaları ilk 1974 de IMIA uluslararası tıp bilişimleri birliği kurulması ile başlamıştır. Hemşirelik Bilişimi kavramı Amerika'da 1992 den beri var. 1994 de Hollanda, 1999 da Brezilya ve 2004 de İsrail de bu kavramlar kullanılmaya başlanmış. Hemşirelikte bilişim ile ilgili birçok tanım yapılmıştır:
 
Hemşirelik bilişimi: Hemşireliğin bütün alanlarında bilgi sistemlerinin/bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıdır (Scoles & Barber 1980).
 
Hemşirelik bilişimi: Hemşirelik verilerinin nasıl elde edileceği, nasıl iletilebileceği, nasıl saklanacağı ve yönetileceği, nasıl enformasyona ve bilgiye dönüştürüleceği konularında çalışan bir alandır (Meadows 2002).
 
Hemşirelik bilişimi: Hemşirelik disiplini içinde bilgiyi enformasyonu ve veriyi yönetmek için Hemşirelik bilimini, bilgisayar bilimini ve enformasyon biliminin entegre edildiği özel bir hemşirelik alanıdır (Scope of Standards of Nursing Informatics Practice - American Nurses Association 2001).
 
Ülkemizde medikal bilişim alanının gelişimi ve uygulanması yeni olduğu için, günümüzde sağlık kurumlarında elektronik kayıtlar ve hemşirelik bakım rehberleri oluşturulmaktadır. Sağlık bakımı bilişim teknolojisindeki hızlı gelişimle birlikte büyük bir değişim geçirmektedir.
 
 
Hastanemizde Bilişim Hemşireliği Kasım 2011 yılında Hemşirelik Hizmetleri Yönetimine bağlı bir birim olarak kurulmuştur.
Hemşirelik uygulamalarının bilgisayar ortamına kaydedilmesi "tıkla kaydet" isimli projeyle hastanemiz kliniklerinde uygulamaya geçmiştir.
 
Bilişim Hemşireliği İletişim Telefonu: 0 232 390 43 25
 

Bilişim Hemşiresi: Fadime Çelik