HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

   
 

Toplumsal gereksinimler her geçen gün değişmekte ve bu değişimle birlikte hizmet sektöründeki mesleklerin hizmet yönünün ve kalitesinin etkilenmesi kaçınılmaz olmaktadır. Modern hemşirelik kavramı, üstlendiği çağdaş rolleri ile bireylerin sağlık sektöründe optimum düzeyde hemşirelik hizmetini almasını sağlayacak şekilde hemşirelik bakımını organize etmek ve sağlamak için sistematik ve bütüncül yaklaşımı benimsemektedir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, sunduğu sağlık hizmetinde sürekli gelişme gösteren, mesleki bilgi ve deneyime sahip, kurumsal politikalarla uyumlu, etik değerlerle hareket eden ve hemşirelik hizmetlerini profesyonel anlayışla yerine getiren bir ekipten oluşmaktadır.

Hemşirelik hizmetlerinin sunumunda benimsediğimiz ilkelerimiz;

  • *Kaliteli,
  • *Nitelikli,
  • *Yenilikçi,
  • *Sürekli kendini geliştiren,
  • *Profesyonel mesleki uygulamalarla kanıta dayalı bakım süreçleri

Aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilir bir kurum olmamıza olanak sağlamaktadır.

Hemşirelerimiz olumlu bir çalışma ortamını ekip anlayışı ile koordine eden, hasta/çalışan memnuniyeti ve güvenliğini hedefleyen yaklaşımları benimseyen, hemşirelik hizmetlerinin uluslararası kalite standartlarında sürekli iyileştirilmesi için gelişmeleri takip eden ve teknolojiyi hemşirelik hizmetleriyle birlikte kullanma bilinciyle hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Dinamik ve yenilikçi anlayışımız, multidisipliner ekip ruhu ile hemşirelik hizmetlerinde ulusal ve uluslararası alanda fark oluşturacak meslektaşlarımızla her geçen gün ivme kazanmaktadır.

Gücümüze güç katan tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımla.      

                                                                                             
  E.Ü.T.F.H Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi
 
    Dr. Hemş. Gülbin KONAKÇI